ВМЕСТО ХИПЕРМАРКЕТ – ЗЕЛЕН ПОЯС НАД АВТОГАРАТА
20.12.2021
В събота, на последното си заседание за 2009 година, местният парламент отхвърли предложението на Кмета на Общината Евгени Врабчев относно „обявяване за частна общинска собственост на УПИ І, кв.21Б по плана на гр.Айтос, с площ от 5270,23 кв.м. и продажба на същият чрез публично оповестен конкурс.” Предложението беше направено за четвърти пореден път в заседателната зала и е във връзка с оферти на  водещи европейски търговски вериги за построяването на хипермаркет в Айтос, над Автогарата, на мястото, където до сега беше ситуиран битакът в сряда. 
Преди дебата, Южджан Юмер от ДПС
внесе контрапредложение името на  11 общински съветници от ДПС и ГЕРБ относно: „Допускане на изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ І в кв. 21 по плана на град Айтос”. В него, групата съветници се обявява против предложението „да бъде изработен план за застрояване на обект за търговия и услуги”. „Настояваме този терен да не се обявява за частна собственост и да запази своя публичен характер, защото твърде малко останаха местата в нашия град, които са публична общинска собственост. Настояваме неговото отреждане за бъде за парк „Спорт” и не желаем там да се предвижда застрояване.”, пише в предложението на 11-те. Настояването е да не се извършват продажби на общинска собственост в период на криза, а „имотът да запази своя публичен характер, за да не бъде обект на последващи разпоредителни сделки. С изграждането на парк и зона за отдих и спорт, нашите съгражданин, майки с деца и не на последно място – възрастните хора ще имат едно красиво място, в което да се разхождат, а децата – да играят и спортуват. Това наше предложение е в интерес на населението, така както повеляват и разпоредбите на закона за общинската собственост. За разлика от предложението на кмета, което е свързано с бъдещи действия за разпореждане т.е. продажба.”, пише още в предложението на 11-те, представено от г-н Юмер.
Тотко Щерионов от ГЕРБ
„Какво е Айтос – един град в скалите. Преди около 30 години бяха дадени милиони левове за залесяване. Във връзка със запалванията боровете насаждения намаляха почти наполовина. Екологичната обстановка непрекъснато се обостря, а ние се стремим да избегнем въпроса и да наблегнем на този хипермаркет. Хипермаркети на Айтос трябват и то не по-малко от два.  Хипермаркети, ако не тази година и на това място – могат да се построят. И ще ги имаме – и аз имам това желание. Но моето мнение е, че това място трябва ад го отредим за парк, който след 10-20 години ще прилича на градската градина, изнесена в западната част на града. Трябва да помислим за тези неща, защото тук сме се събрали за общополезно дело. А парк се създава трудно – създаването на парк „Славеева река” е станало в продължение на 100 години. А един хипермаркет се прави за една година. Това, което прави сега Общината е положително – след 20 години ще му се види резултатът.”, каза г-н Щерионов.
Деян Господинов от БСП
„Щях да предложа да приключим този дебат, който се води от пет години, но току що г-н Щерионов приятно ме изненада като от хипермаркета стигнахме до глобалното затопляне. Съгласен съм, но да вземем едно решение – цялото това петно да бъде отредено за зелен пояс. Но при това положение аз не виждам мястото на автомивката там. И си мисля, че като ще правим парк трябва сериозно да погледнем и да бъдем принципни докрай. Затова предлагам  да решим съдбата и на автомивката и един на магазин малко по-долу с тенекиени пристройки. Да направим паркът до автогарата – хората слизат от автобусите и се потапят в зеленина. Може и автогарата да махнем – няма проблем – ще помогнем сериозно за екологията. Т.е. да не стане така, че в този парк да има едни такива острови като автомивки и магазини. Някак си няма да паснат на средата.”, с голяма доза ирония оцени предложението г-н Господинов
Даниел Орлов от ГЕРБ
повдигна въпросът за общ устройствен план, който „да отрегулира споровете по въпросите къде ще минават пътищата, къде ще се сторят предприятията, къде да бъде търговската зона.” Той подкрепи идеята за „два зелени пояса” в Айтос и се обяви против застрояването и продаването на площи, които „после ще бъдат безвъзвратно загубени”. „ Никой не е против хипермаркета, но нека той да бъде построен на най-подходящото място”, каза още Орлов.
Кметът Евгени Врабчев
обясни, че предложението за хипермаркета няма нищо общо с общия устройствен план, който третира територии извън населените места и град Айтос. „По принцип нужда от такъв ОУП има, но е необходимо той да бъде обезпечен с достатъчно добър финансов ресурс. В случая с хипермаркета говорим за едно градоустройствено решение в един урегулиран поземлен имот. Администрацията е „за” зелените площи и хипермаркетът не изключва създаването им. За съседния терен от 22 дка има проект за зелени площи към МРРБ. Ако той бъде реализиран можем да имаме един много по-хубав парк и от Градската градина. Аз съм за повече зелени площи и добре оформени детски кътове. Едно такова решение е единствено и само в интерес на хората. Но когато ще защитаваме лични и корпоративни интереси – няма да се получи. Ваша е волята – каквото решите – това ще се случи. Но аз няма да се откажа от идеята за хипермаркет, защото знам, че хората го искат. Но обществото трябва да знае чия е волята и по какъв начин се защитават неговите интереси”, каза в отговор кметът.
Николай Колев от ГЕРБ
постави пред администрацията въпросът: могат ли да станат общинско владение бившето военно поделение и спортната площадка на бившия завод „Ченгелиеви”и каква е възможността на едното от двете места да се реализира идеята за хипермаркета.
Д-р Мехмед Хаджимехмед от ДПС
Предложи хипермаркетът да бъде построен до комплекс „Рай” или друг терен в града, ако инвеститорите преценят, че мястото е подходящо. „Ако държим да има хипермаркет в града, то той може да бъде и там. Много е важно и ние какво ще предложим.”, каза още д-р Хаджимехмед.
Независимият Байчо Байчев
Даде да се разбере, че за инвеститорът е важно мястото и офертите са тъкмо за терена над автогарата. „Хората го искат този хипермаркет, а Общинският съвет от пет години не може да вземе решение. А ние цял ден говорим – защо? Гражданите ще хванат тоягите и ще дойдат да ни налагат. Как е възможно в една Нова Загора да има три хипермаркета, а в Айтос нито един? Ние нямаме нужда от един хипермаркет, имаме нужда от три – за да има по-голяма конкуренция! Пак търсим причини и се мъчим да изгоним инвеститорите”, ядосано заяви Байчев и предложи гласуването да е тайно.
Панайот Которов от БСП
Поиска да каже нещата „в прав текст, без заобикалки”. „Въпросът с хипермаркетът стои на вниманието на Общинския съвет вече 5-6 години. Първо обвинявахме съветниците от миналия мандат, че са вземали неправилни решения по този казус. После, че Областният управител Любомир Пантелеев имал някакво отношение и е връщал решението. Истината е, че ние 29 човека все намираме начин да избягаме от едно такова решение. По този въпрос има различни интереси – на отделни политически сили и на отделни общински съветници. И това трябва да си го признаем, а не да шикалкавим – че трябвало друго място, че зеленина и ала бала. Да си го кажем право и точно. Учудвам се на съветниците от ГЕРБ, които на изборите обещаваха, че въпросът с хипермаркета ще бъде решен. ДПС имат интерес и ще гласуват против. Евророма пък щяха да питат населението, може и да са го питали вече. ГЕРБ искат хипермаркет, но да не стане през този мандат, да не е при този кмет. РЗС също имат интереси това да не стане. Почваме да вадим от девет избора вода – само и само хипермаркетът да не стане”, каза соцсъветникът Которов.
Ивелин Йорданов от РЗС
„Г-н Которов каза истините наполовина, а това са най-големите лъжи. Общинският съвет вече е приемал това решение с 22 гласа „за”, но в момента „това е все още е висяща процедура в съда. Представете си, че разработването на ПУП върху публична общинска собственост е атакуемо и на това основание утре решението падне. Кой ще е виновен от тук нататък? Дори и да имам волята да подкрепя един такъв проект за решение, аз не бих си дал гласа, когато не съм наясно какво искаме да направим.”, заяви г-н Йорданов
Севим Али от ДПС
Поиска да напомни на Панайот Которов, че Съветът вече един път е одобрил това предложение с 22 гласа. „Тогава Областният управител го спря, я този областен управител се казваше Любомир Пантелеев. Съдът отсъди, че правото е на страната на Областна управа – Бургас. До колкото знам, това дело в момента е във Висшия административен съд в София и делото ще се гледа на 7 април догодина.”
В края на дебатите
бяха гласувани предложенията на кмета за хипермаркет и на 11-те общински съветници за изграждането на парк и зона за отдих. С 16 гласа „за”, 10 „против” и 1 „въздържал се” беше прието предложението на групата съветници за създаването на парк над автогарата.