Вход


ЗАПОВЕД РД – 08 – 89, от 31.01. 2012 г. гр. Айтос на Кмета на Община Айтос Васил Едрев
01.02.2022

Община Айтос
Общинска администрация

ЗАПОВЕД
РД – 08 – 89
от 31.01. 2012 г. гр. Айтос

На основание чл. 44, ал. 1 от ЗМСМА, чл.93а, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и във връзка с неблагоприятните метеорологични условия през периода 30.01. – 03.02. 2012 година
ЗАПОВЯДВАМ:
1.Поради силното застудяване и падане на температурите, а също така и повишаване броя на отсъстващите от учебни занятия ученици, обявявам дните 01, 02 и 03.02. 2012 г. включително за неучебни за училищата на територията на община Айтос.
2.Учебните занятия да бъдат възстановени на 06.02. 2012 година.
3.Директорите на училищата да осигурят условия за недопускане на аварии и други щети на материалната база в училищата за периода по т. 1

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС