Вход


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕ БЮДЖЕТ – 2012 С 21 ГЛАС „ЗА”
20.02.2022
С 21 гласа „за” и 6 „въздържали се” Общинският съвет – Айтос прие бюджета на Община Айтос за 2012 година. „Честит да ни е новият бюджет! С чест и достойнство да бъде изпълнен!”, пожела председателят Ружди Хасан, а съветниците съпроводиха думите му с аплодисменти. „Бюджет - 2012 е мобилизиращ и мотивира администрацията да работи сериозно. Вижда се, че в бюджета няма нито един лев за съфинансиране на европроекти. Това означава, че ние трябва да намерим допълнителни приходи, за да можем да кандидатстваме по тези проекти. Още утре специалистите започват работа по един огромен по мащабите си проект за градска среда.”, коментира кметът Васил Едрев. Кметът на Община Айтос оповести изключителната новина, че Община Айтос няма да изхарчи нито един бюджетен лев за асфалтирането на 30 км четвъртокласна и 20 км от третокласната пътна мрежа в община Айтос. „Успели сме да издействаме пълно асфалтиране на пътната мрежа – от началото на главния път за Карнобат до с. Караново, асфалтиране от Асфалтова база до разклона на с. Руен, на пътната отсечка от ж.п. надлеза до табелата на с. Карагеоргиево, от изхода на Карагеоргиево до табелата на с. Тополица, от изхода на с. Тополица до разклона на с. Черноград. Другата отсечка е от разклона - с. Пещерско до табелата на с. Пещерско и от разклона до с. Зетево до табелата на с. Зетево. Затова не сме предвидили по-големи суми за асфалтиране. Имам уверението, че асфалтирането ще започне още през м. март т.г. Мисля, че асфалтирането на тези отсечки, надвишават може би нашия бюджет.”, каза още кметът.
Дебатите по финансовата рамка продължиха близо два часа. Съветниците от различни политически сили направиха предложения за корекции в приходната и разходната част. След кратка почивка и консултации с всички партии, представени в местния парламент, Севим Али от ДПС, обобщи предложенията за промени в проекта за бюджет - 2012. Отпадат парите за ремонт на полудневни детски градини в селата Мъглен и Карагеоргиево. Детските заведения се нуждаят от основен ремонт, затова Общината ще търси средства от фонд „Козлодуй”, решиха съветниците. Г-н Али предложи още планираните 25 хил.лв за ІІ етап на основния ремонт на читалището в Пирне в размер на 25 хил.лв от приватизация да бъдат заделени за ремонт на сградата на Кметство с. Съдиево. Предложението беше прието с 21 гласа „за” и 6 „въздържали се”.  Още една промяна гласуваха съветниците – 5 хил.лв от заложените 140 хил.лв за основен ремонт на уличните настилки в селата да отидат за основен ремонт на спирките в селата Тополица и Караново. Не беше прието предложението на Георги Колев от БСП да бъдат завишени данъчните и неданъчните приходи с 315 хил. лв и намаляване на банковия заем от 640 хил.лв със същата сума.
Планираните приходи в бюджета на Община Айтос за 2012 година са 13 833 027 лв, в това число приходи от делегирани от държавата дейности - 8 100 148 лв. Разходите във финансовата рамка са в размер на 13 833 027 лв.