Вход


Временна комисия изнесе скандални факти от ревизия на общинските земи
27.07.2021
Временна комисия, избрана преди три месеца от Общинския съвет в Айтос, извърши проверки за установяване свободните земи от общинския поземлен фонд, тяхното управление и сключените договори с юридически и физически лица. На заседанието в четвъртък, на 26 юли т.г. председателят на комисията Дамян Денев представи пред колегите си доклад с резултатите от проверката и връчи на председателя на Общинския съвет Ружди Хасан огромна папка с всички проверени договори и протоколите от заседанията на Временната комисия.
Договорите за наем и аренда са сключвани по коефициент на симпатичност
Това каза Дамян Денев пред колегите си общински съветници, след като благодари на членовете на комисията за изпълненото решение, на кметовете на населени места, на Общинска служба по земеделие, на кмета и на Общинската администрация за съдействието. От трибуната на Общинския съвет той сподели личното си мнение за резултатите от проверката. „През изминалите години общинската поземлена собственост не е управлявана съгласно пазарните принципи и пазарната логика, а е управлявана на парче, с люшкане от един нормативен документ към друг. От това, което сме представили като фактологичен материал личи, че договорите за наем и аренда са сключвани по някакъв много интересен коефициент на симпатичност. Затова в годините няма изготвена общинска наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи от ОПФ. При проверките на терените, които извършихме се оказаха нарушения, които трябва обстойно да се ревизират от отдел селскостопански на Общината. В тази посока трябва да се обърне специално внимание на договори с номера 143, 385, 774, 901, 1230, 142, 1025, 146, 1490, 614, 1373, 649, 900, 903, 920, 1296, 1340. Това е първият подобен доклад в Община Айтос, дай Боже, да има още такива.”, коментира в заседателната зала Дамян Денев.
Влязохме в голям батак – всичко трябва да излезе наяве!
Такъв беше изводът от изказването на общинския съветник Петър Янев, който беше по-конкретен, представяйки факти, които обществеността да узнае. „Настоявам докладът да бъде качен в сайта на Община Айтос, за да видят гражданите как определени хора от структурите на БСП са ползвали земи на цена 6,20 и 6,30 лв за декар. Щеше да е смешно, ако не беше тъжно – дори и при социализма нямаше такива цени. Г-н Кольо Ников е обработвал общински земи на цена 6,20 лв/дка. При социализма и аз съм вземал по два декара под наем – земя V,VІ категория, на цена 30 лв. А това е било през 1980-85 година. Тогава поливни земи се наемахме на цена между 60-70 лв, за да можем да изкараме някой лев към заплатите. А сега във време на пазарна икономика, виждаме как Общината през последните 10 години е тотално ограбена. И хората в селата не трябва да се чудят, че нямат улични настилки, че пътищата са с дупки. Така е, защото няма средства. Аз ще настоявам тази комисия да продължи дейността си, защото тя успя да свърши по-малко от 50% от необходимата работа. Има още много неща, които трябва да излязат наяве. В селата има много укрити земи, има разорани пасища, които определени хора обработват. Трябва да се обиколи всяко едно село, ревизията трябва да е пълна. Земята, на която се отглежда лавандула, примерно 8-ма-10-та категория, може да бъде отдадена под наем за 12-15 лв/дка, но не по-ниска, не 6,20. А има земи от ІІ-ра и ІІІ-та категория – там цените трябва да бъдат 20-25 лв/дка. Представете си - черешова градина се отдава под наем на цена 14,50 лв/дка – колкото една касетка череши. С една касетка череши този човек си плаща наема. Между 6,50-8,00 лв наем плаща бившият общински съветник Тодор Манев. Има договори, които са директно сключвани от бившия кмет на общината, без решение на Общинския съвет. 380 дка в Тополица са дадени на цена 5,10 лв на декар, годишна такса. И това ако не е ограбване на общината – какво друго?! Ако г-н кметът съумее да предоговори и актуализира наемните цени /защото има заложени много „подводни камъни”/, минимум 80 до 120 хил. лв могат да влязат в общината. Толкова пари сме планирали за ремонт на улични настилки т.г. Ако приходите от наети земи влагаме в селата, ще видите как ще мотивираме кметовете да работят. В такъв батак влязохме, че сме длъжни да изкараме докрай всичко наяве”, каза общинският съветник и член на Временната комисия Петър Янев.
Виновните да си понесат последствията,
след като всички договори основно се ревизират. За това настоя другият член на Временната комисия, Юзджан Юмер. „Няма решение на Общинския съвет, няма конкурси, няма регламент. Има договори, сключени за 30 години, до 2039 година. Това е скандално – все едно да подариш земя срещу минимален наем. Цените са смешни- като се започне от 2-3 лв, до 10 лв максимален наем за декар. Някой от договорите са подписани без решение на Съвета. В повечето договори пък, с които земите са отдадени с решение на Общинския съвет или с конкурс, няма актуализация на цените. От десет години няма такава актуализация – това е бездействие от страна на кмета на Общината, който представлява администрацията. Това бездействие е причинявало вреди на общината години наред. Общината е пропускала ползи. Ако е наистина така – нека да се сезират съответните органи и прокуратурата, за да може виновните да си понесат последствията. Общината всяка година е ощетявана с десетки хиляди лева.”, каза още Юзджан Юмер.
Да се благодари подобаващо на Временната комисия
за свършеното и да се вземе принципно решение във връзка с работата на членовете й, поиска съветникът Стоян Колев. Той настоя Съветът да гласува по 200 лв за работата на всеки общински съветник от комисията. До гласуване на сумите, обаче, не се стигна. „Ако искаме да бъдем добри управници и собственици като Общински съвет, сме длъжни на първо място да уважаваме хората, с които работим. Имам пред вид огромния труд, който положи Временната комисия. Общината не може и няма да се управлява добре, ако ние подобаващо не благодарим на хората, които помагат за това управление. Трябва да бъдат разпределени средства, на хората, които са положили труд. Можем да им дадем по 1 лв, но да покажем с жеста, че искаме наистина да им благодарим. Колегите са свършили изключително сериозна работа, която не е свършена в продължение на осем години. Те я свършиха за 2-3 месеца. И ще настоявам да подготвим докладна, с която 40-50% от средствата, постъпващи от наемите, наистина да идат в селата за ремонти и благоустрояване. Но на първо място трябва да уважаваме хората. А не ги уважаваме, защото има населени места, където от години не е сложена една плочка. Трябва да се работи принципно. Да има регламент, кое село колко ще получи – да направим този процес ефективен. Да са не се унижават да просят кметовете на населени места”, заяви Стоян Колев и даде за пример кмета на с. Чукарка, който търсил от спонсори по 100-200 лв, за да насипе чакъл по една от селските улици.
Въпросът със заплащането
да бъде обсъден в постоянните комисии, облечен в подходящата форма и едва тогава да влезе в заседателната зала, беше становището на председателя на Общинския съвет Ружди Хасан. Като член на комисията, Петър Янев изрази мнението, че не е необходимо заплащане, защото „задължение на общинските съветници е да си свършат работата и да спрат източването на Общината, което е било правено през предишния мандат.”
След дебатите, общинските съветници приеха с гласуване доклада на Временната комисия и задължиха кмета на Общината до 30 септември т.г. да предприеме действия за актуализиране на всички договори като цена на декар и срок на ползване, сключени за земите от общинския поземлен фонд. Съветниците решиха още да бъде извършена проверка на всички договори за периода 2000-2012 година и да се потърси отговорност на виновните лица защо не е извършвана актуализация на цените по години и ако има виновност – да бъде потърсена отговорност за пропуснатите ползи. Другото решение на Съвета е в срок до три месеца да бъде изготвена общинска наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд.
Б.Р. Пълният текст на доклада с резултатите от проверките на Временната комисия ще бъде публикуван в сайта на Община Айтос.