Вход


Местният парламент гласува „зелена” връзка между „Генгер” и новия семеен хотел
29.07.2021
На заседанието си на 24 юли т.г., Общинският съвет в Айтос разгледа молбата на Иван Йорданов Иванов, който поиска да му бъде предоставен под наем имот – частна общинска собственост, с площ 585 кв.м., до „Лесопарк” в землището на гр. Айтос. Теренът граничи с хотела, който в момента строи Йорданов в близост до Етнографския комплекс „Генгер” на ул. „Паркова” № 79. Целта на Йорданов е озеленяване и облагородяване на площите между строящия се хотел и комплекса. Вместо да се използва както до сега за паркинг, теренът може да се превърне в естествена природна връзка между „Генгер” и новия семеен хотел, пише в молбата си до Съвета, Йорданов.
Подходящо е имотът да бъде използван за създаване на зелени площи и да се превърне в зона за отдих ца жителите и гостите на Айтос, е и становището на Общинската администрация.
Общинският съвет единодушно прие решение да включи в Програмата за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост, за 2013 г.: имотът с площ 585 кв.м., до „Лесопарка” в съседство с Етнографския комплекс. Съветниците решиха още да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване на имота под наем за срок от 5 години.
Предложена и приета беше начална тръжна цена от 0,80 лв./кв.м./ на година. Цената е определена по базисни наемни цени, съгласно Заповед на Кмета на Община Айтос, и Решение № 108 на Общински съвет - Айтос. Съветът възложи на Кмета на Община Айтос да предприеме всички необходими действия по организирането на процедура по отдаването на имота.