Вход


Новини
Всички страници с новини
   1,   


С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

  На  основание  чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос  свиквам    ДВАДЕСЕТ  И  ДЕВЕТОТО  ЗАСЕДАНИЕ  на  ОбС – Айтос   на  13.12.2021 г. /петък/ от 09.30 ч.  в  заседателната  зала  на  Община  Айтос   при  следния  проект  за 
Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :


[Целият текст на новината]

   1,