Новини
Всички страници с новини
   1,   

В продължение на четири зимни месеци, всеки работен ден близо 100 социално слаби граждани ще получават топъл обяд в общинската трапезария. Обядът ще включва супа, основно ястие и хляб в размер на 1,98 лева. Проектът е на стойност 17 551 лв. за период 01.12.2009г. до 31.03.2010г..  Парите са осигурени от Фонд "Социално подпомагане" и от общинския бюджет.

[Целият текст на новината]
Партньор по проекта бе Община Айтос, която предостави за ползване по изготвен график спортна зала „Аетос”.

[Целият текст на новината]

   1,