Вход


Новини
Всички страници с новини
   1,   

Педагогическият форум за предучилищно възпитание, организиран от Община Айтос на 11 май т.г. да прерастне в Национална конференция, за да могат всички детски градини в страната да се поучат от опита и методите на работа в айтоските детски заведения. Такава беше високата оценка за форума, споделена пред кмета на Община Айтос Васил Едрев от най-добрите експерти и преподаватели във висши учебни заведения в Бургас – проф. д-р.п.н. Маргарита Терзиева и представителите на Регионалния инспекторат по образованието – Бургас д-р Ели Драголова и Светла Терзиева. Трите дами не скриха възхищението си от добрата организация, интересните похвати и презентациите представени на форума. Кметът Васил Едрев потвърди готовността на Общината да съдейства и да подкрепи идеята. За «НП» проф. д-р.п.н. Маргарита Терзиева призна, че богатият опит на предучилищното образование в Айтос може да бъде ръководство за работа на педагозите в България, а Айтос да се превърне в естествен център на традициите и новостите в предучилищното
Още за форума

[Целият текст на новината]
Днес, на 11 май 2012 година, от 09,30 часа в Заседателна зала на Община Айтос се провежда Педагогически форум на тема „ДЕТСКАТА ГРАДИНА В СОЦИАЛНОТО И В ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ПРОСТРАНСТВО”, посветен на 130 години предучилищно образование в България и 62 години от създаването на първата детска градина в Айтос.

[Целият текст на новината]

   1,