Вход


Община Айтос - новини
ПОКАНА
02.07.2021
за участие в КРЪГЛА МАСА
за заключително обществено обсъждане
за съгласуване с всички заинтересовани страни на ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
НА ОБЩИНА АЙТОС ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.

[Целият текст на новината]
Първооландия и Лятна академия адаптират малчуганите към училищния климат
[Целият текст на новината]
Няма да има сътресения в бюджетната сфера, категоричен е кметът Васил Едрев
[Целият текст на новината]
Съобщение
30.06.2021
 Община Айтос уведомява гражданите, че на 01.07.2014г. от 10:00 часа, ще се извърши третиране срещу влечуги на площад централен.
[Целият текст на новината]

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е
  На  основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от  Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос  свиквам    ТРИДЕСЕТ  И ОСМОТО  ЗАСЕДАНИЕ  на  ОбС – Айтос   на  26.06.2021 г. /четвъртък/ от 09.30 ч.  в  заседателната  зала  на  Община  Айтос   при  следния  проект  за 
Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :


[Целият текст на новината]