Вход


Общински съвет  »  Структура
Заместник председател
   Милена Янева Куртова-Радева – Зам. председател на Общински съвет – Айтос Мандат 2011 – 2015 година. 
  Милена Куртова-Радева е родена на 23.04.2022 г. в град Айтос. Има висше педагогическо образование, степен магистър. Завършила е специалността „начална училищна педагогика” в ПУ "Паисий Хилендарски" – град Пловдив. Има втора специалност от Университет "Проф.Асен Златаров"- Бургас - преподавател по английски език. Преподавател е в начален курс на СОУ „Христо Ботев” – Айтос. Омъжена е, има едно дете. Първи мандат общински съветник, избрана с листата на ПП БСП