Вход


Общински съвет  »  Структура
Заместник председател
Димо Стефанов Парушев – Зам. председател на Общински съвет – Айтос Мандат 2011 – 2015 г. Роден е на 04.09. 1961 година в с. Дъскотна, община Руен. Жител е на с. Съдиево, община Айтос През 1990 г. завършва висшето си образование в ВПИ „Константин Преславски” – гр.Шумен, Филологически факултет, специалност - български език и литература, има магистърска степен. През 1995 г. защитава втори клас-квалификация по специалността в ПУ „Паисий Хилендарски” - град Пловдив. Започва трудовия си стаж като учител в ОУ «Климент Охридски” - с.Дъскотна, община Руен. От 1984 г. до 1990 г. работи като Началник отдел „Култура” в Община Руен. През 1991 г. е назначен за Завеждащ „Културна дейност” във Военен клуб – Айтос, от 1993 г. до 2000 г. е директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – община Руен. Работил е в Гърция, бил е управител на частна фирма. През мандат 2007-2011 е кмет на с. Съдиево. Първи мандат общински съветник, избран с листата на ПП ГЕРБ.