Вход


Вицепремиерът Цветан Цветанов в Айтос
06.07.2021
Вицепремиерът Цветан Цветанов посети в петък след обяд Община Айтос и се срещна  с кмета Васил Едрев в кабинета му.  Поводът за визитата на Министър Цветанов в нашия град беше подписването на договор, по силата на който държавата, в лицето на Областния управител Константин Гребенаров, прехвърли безвъзмездно в собственост на Общината, сградата на Основно помощно училище „Д-р Петър Берон” - гр.Айтос. Кметът Васил Едрев сподели с Министър Цветанов и с Областния управител Гребенаров намерението на Община Айтос да предостави сградата за стопанисване на Основно училище «Атанас Манчев», което се намира в съседство на бившето Помощно училище. «В ОУ «Атанас Манчев» се обучават 500 ученика. Поради липса на материална база и свободни класни стаи, в момента в ОУ „Атанас Манчев” има само една полуинтернатна група в І-ви клас на целодневно обучение. Според новите образователни изисквания, децата до ІІІ клас трябва задължително да бъдат обхванати в целодневно обучение. Догодина това ще е изискване и за децата до ІV клас. Такава е тенденцията. Затова базата на бившето Помощно училище ни е спешно необходима. Там ще се извършва целодневната организация на обучение, ще се развиват извънкласните форми на училището, допълнителната работа с учениците.», каза още кметът Васил Едрев.
Според Вицепремиера Цветанов заключените държавни имоти се опазват трудно. Те са необитаеми от години, затова целта на Правителството е всеки един от тях да заживее втори живот и да служи на гражданите. „95% от проблемите на хората се решават от Общините, затова тези имоти трябва да бъдат тяхна собственост. Този имот ще даде възможност на Общината да кандидатства по определени оперативни програми и й гарантира успешно финансиране. Общината се явява бенефициент и ще бъде заинтересована да реновира новия си имот. Това е и начин европейските пари да стигат до общините, което пък е възможност да задържим младите хора тук. Този договор е доказателство за добрата институционална връзка между Областна управа – Бургас и Община Айтос.”, каза в Айтос Министър Цветанов.
 „Присъствието на Вицепремиера Цветан Цветанов на подписването на договора в Айтос е доказателство, че политиката на Правителството в посока предоставянето на държавни имоти на общините ще продължи и в бъдеще. Идеята е общините да използват тези имоти по предназначение. Специално за Община Айтос това е първият подобен акт, при който местните хора и местното образование получават държавен имот”, каза минути преди да сложи подписа си под документа Областният управител като пожела на кмета Васил Едрев сградата да бъде използвана но най-рационалния начин в интерес на айтозлии.
Подписването на договора се състоя в кабинета на кмета Васил Едрев. Министър Цветанов влезе в ролята на гарант, директно представляващ българското Правителство. Веднага след това гостите, водени от кмета, посетиха училището, където бяха посрещнати от новите стопани на сградата – ученици и учители от ОУ „Атанас Манчев” – Айтос.
Основно помощно училище „Петър Беров” - Айтос беше закрито от Министерство на образованието и науката през 2008 година, като до тази дата в него се обучаваха деца със специални образователни потребности. Въпреки че е необитаемо от пет години, материалната му база е все още в добро състояние, с локално парно отопление, столова, двор и спортна площадка. „Община Айтос има идея за нов проект, по който да получи еврофинансиране за саниране и обновяване на училището.”, категоричен беше кметът на Община Айтос Васил Едрев.