Вход


Новини
Всички страници с новини
   1,   

ЕДИН ОЧЕРК НА СУЛТАНКА КАНЕВА ЗА ГОСТУВАНЕТО НА ТАНЦОВ СЪСТАВ "ТРАКИЙЧЕ" НА 50-ТО ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НА КИСЕЛОТО МЛЯКО В ГРАД СИЛИВРИ, РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ
[Целият текст на новината]
на "Река без име с три притока" преминаваща през село Малка поляна и река "Славеева река", град Айтос, община Айтос", финансиран съгласно Договор № BG161РО001/1.4-06/2010/023

[Целият текст на новината]
20 града, сред които и Айтос, поставиха цветя по пешеходни пътеки на 26 юли т.г. - кампанията е срещу войната по пътищата
[Целият текст на новината]
СТАНОВИЩЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – АЙТОС
ОТНОСНО: ВЪПРОСИ НА ГРАЖАДАНИ ЗА ПАРКИНГИТЕ И ПАРКИРАНЕТО ПРЕД  ПОЛИКЛИНИКАТА

[Целият текст на новината]

   1,