Вход


Искате ли да знаете повече за община Айтос?

Община Айтос обхваща южните склонове на Източна Стара планина и долината на река Айтоска. Територията й е 402.866 кв. км. Има разнообразен релеф, климатът е умерено континентален и е с население 35 600 души. В състава й са включени град Айтос и 16 населени места.

През община Айтос преминават важни транспортни комуникации – железопътната линия София – Бургас, автомобилния път София – Бургас и автомобилния път от Южна България, през Айтоския проход за Шумен – Русе и Варна. 

 

АРХИТЕКТУРНО ЕТНОГРАФСКИ КОМПЛЕКС “ГЕНГЕР” - Айтос

 Едно неповторимо преживяване под чардаците на старите къщи… 

         Хотел, механа, кафене, музей, конферентна зала.

За резервации - тел.: 0558 261 58; 

администрация - тел.: 0558 261 57

 

  

Синята зона в Айтос не е постигнала ефектът, за който е създадена – урегулиране на движението в централната градска част и в същото време – постъпване на приходи в общинския бюджет. Такава беше оценката и на Съвета и на администрацията в заседателната зала на заседанието на Общинския съвет в понеделник на 20 февруари т.г.
[Целият текст на новината]
СЪОБЩЕНИЕ
23.02.2022

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – АЙТОС
ИНФОРМИРА ГРАЖДАНИТЕ, ЧЕ ОТ 1 МАРТ 2012 ГОДИНА ЩЕ РАБОТИ С ПРОМЕНЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ ОТ 8,30 ЧАСА ДО 17,00 ЧАСА.

 


[Целият текст на новината]
Това беше коментарът на кмета на Община Айтос Васил Едрев, след като на 20 февруари т.г. 21 общински съветници, казаха своето "за" бюджет - 2012
[Целият текст на новината]

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 


[Целият текст на новината]
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ – 2012, В ЧЕТВЪРТЪК, 9 ФЕВРУАР 2012 Г., ОТ 17,00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА АЙТОС
[Целият текст на новината]