Новини
Всички страници с новини
   1,   

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е
На  основание  чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА  свиквам   ТРИДЕСЕТОТО  ЗАСЕДАНИЕ   на  ОбС – Айтос   на   13.04.2022 г. /вторник/ от 9.30 ч.  в  заседателната  зала  на  Община  Айтос   при  следния  проект  за 


[Целият текст на новината]

   1,